17 Στόχοι


    Το Γραφείο μας συνεργάζεται με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου για τους 17 ΣΒΑ. Η συνεργασία αφορά την ανάπτυξη 17 Εγχειριδίων (ένα για κάθε Στόχο), τα οποία απευθύνονται σε μαθητές. Τα Εγχειρίδια θα αποτελούν τη «Βαλίτσα των 17 Στόχων», που θα ταξιδεύει σε σχολεία ανά την Κύπρο και θα δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να ενημερωθούν και να κατανοήσουν τους Στόχους, μέσα από βιωματικές δράσεις.

    Επιπρόσθετα, το Γραφείο μας υποστηρίζει το πρώτο ελληνόφωνο παραμύθι για τους 17 ΣΒΑ, με τίτλο «Σώστε τη γη μας και τις μελλοντικές γενιές. Μια ιστορία για την Αειφόρο Ανάπτυξη», του Μαρίνου Βουκή, που πρόκειται να εκδοθεί σύντομα. Το παραμύθι θα διατεθεί δωρεάν σε Κύπρο και Ελλάδα, τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή. Επίσης, θα γίνει προσπάθεια να ενταχθεί και στα σχολεία.

    Το Γραφείο Επιτρόπου διατηρεί στενότατη σχέση με αρκετά πανεπιστήμια της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει υπογράψει Μνημόνια Συναντίληψης με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ενώ βρίσκεται υπό επεξεργασία Μνημόνιο με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η Ατζέντα 2030 αποτελεί ένα από τα στοχευόμενα πεδία συνεργασίας μας, μέσα από ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών κ.ά.

    Αντλώντας πληροφορίες και έμπνευση από τα πιο πάνω, καλούμε τους ακαδημαϊκούς, τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να καταπιαστούν με συγκεκριμένους Στόχους, που συνδέονται άμεσα με το ακαδημαϊκό/σχολικό περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. Η εκπαίδευση διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην υιοθέτηση των ΣΒΑ, καθώς διαμορφώνει τους Ενεργούς Πολίτες του αύριο, οι οποίοι θα αναλάβουν δράση για τη μεγάλη αλλαγή μέχρι το 2030. Αυτό σημαίνει ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι μιας παγκόσμιας συλλογικής συνείδησης απέναντι στο μέλλον του πλανήτη και στο δικαίωμα όλων των ανθρώπων να ζήσουν με αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και ισότητα.
Εδώ μπορείτε να αναρτήσετε υλικό για τις δράσεις που έχετε υλοποιήσει ή προγραμματίζετε να υλοποιήσετε για οποιονδήποτε από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας το έργο σας και τη συνάφειά του με την αειφορία.