17 Στόχοι
Τον Σεπτέμβριο του 2015, τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησαν ένα κοινό σχέδιο, την Ατζέντα 2030. Η Ατζέντα 2030 αποτελείται ουσιαστικά από 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), οι οποίοι αναλύονται σε 169 ειδικότερους. Οι 17 Στόχοι εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της διακυβέρνησης. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου χωρίς φτώχεια, πείνα και ανισότητες - ενός κόσμου με αξιοπρεπή εργασία και καλή εκπαίδευση, χωρίς την απειλή της κλιματικής αλλαγής, που μέσα από τις Αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, θα μεριμνά για τις ανάγκες όχι μόνο της σημερινής, αλλά και των μελλοντικών γενεών.

Φέτος συμπληρώνονται έξι χρόνια από την υιοθέτηση των 17 ΣΒΑ και απομένουν μόνο εννιά για την επίτευξή τους. Αντιλαμβανόμενοι ότι πρόκειται για ένα όραμα με υψηλές απαιτήσεις, θέλουμε να συμβάλουμε κι εμείς στην πραγματοποίησή του, ως Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ και Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. Η συνεισφορά μας, όσο μικρή κι αν είναι, σίγουρα μπορεί να αποτελέσει μέρος της «μεγάλης εικόνας», δηλαδή της υλοποίησης της Ατζέντας 2030. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για τη χώρα μας και συνεπακόλουθα για ολόκληρη την υφήλιο.

Πιο κάτω, παρουσιάζονται αναλυτικά οι 17 Στόχοι και Υπο-στόχοι, όπως ακριβώς καθορίστηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη.

Η πλατφόρμα αυτή απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:
   1. Κοινωνία των Πολιτών/Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
   2. Σχολεία/Πανεπιστήμια
   3. Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
   4. Ιδιωτικός Τομέας
   5. Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

   Εδώ, άτομα ή οργανωμένα σύνολα που εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες, έχουν την ευκαιρία:
   i. Να υιοθετήσουν έναν ή περισσότερους Στόχους, σε συνάφεια με τον τομέα ενασχόλησής τους.
   ii. Να αναρτήσουν υφιστάμενες ή προγραμματισμένες δράσεις για τους Στόχους.
   iii. Να λάβουν αναγνώριση για τις δράσεις τους ως Καλές Πρακτικές, καθώς και Πιστοποίηση για την ολοκλήρωση συγκεκριμένου/ων Στόχου/ων από πολυμερή Επιτροπή Ειδικών.