17 Στόχοι


    Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις συνεισφέρουν στο κράτος με έναν νέο τρόπο κοινωνικής συμμετοχής και δράσης, ο οποίος στηρίζεται σε ηθικές αξίες. Η ενεργοποίηση και η συμμετοχή τους στην προσπάθεια για την υιοθέτηση των 17 ΣΒΑ αποτελεί βασικό στοιχείο για την επίτευξή τους.

    Ξεκινώντας από τον απλό πολίτη και συνεχίζοντας στις κοινωνικές ομάδες και οργανώσεις, η υιοθέτηση των Στόχων δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της συνέργειας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την επίτευξη μίας καλύτερης ποιότητας ζωής: ίσων ευκαιριών, μηδενικής φτώχειας και πείνας, καλής υγείας και ευημερίας, ποιοτικής εκπαίδευσης, αξιοπρεπούς εργασίας και ισότητας.
Εδώ μπορείτε να αναρτήσετε υλικό για τις δράσεις που έχετε υλοποιήσει ή προγραμματίζετε να υλοποιήσετε για οποιονδήποτε από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας το έργο σας και τη συνάφειά του με την αειφορία.