17 Στόχοι


2η Εθελοντική Έκθεση Προόδου για την Κύπρο στα πλαίσια της εφαρμογής της Ατζέντας 2030 για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης


CYPRUS SECOND VNR- 2021-FINAL WEB FILE-PAGE BY PAGE.pdf