17 Στόχοι

Εδώ μπορείτε να αναρτήσετε υλικό για τις δράσεις που έχετε υλοποιήσει ή προγραμματίζετε να υλοποιήσετε για οποιονδήποτε από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας το έργο σας και τη συνάφειά του με την αειφορία.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΟΡΕΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ


Εδώ μπορείτε να ανεβάσετε μέχρι 2 αρχεία Word και μέχρι 3 φωτογραφίες. Αν θέλετε να ανεβάσετε βίντεο, θα πρέπει να είναι σε μορφή link, π.χ. για YouTube, ιστοσελίδα κ.ά. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε τα links στο maspri@presidency.gov.cy